Regulamin

Warunki ogólne
Sklep internetowy sklep.zipzpolska.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zipzpolska.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Sklep internetowy sklep.zipzpolska.pl jest prowadzony przez firmę: F.H. Optimum Mariusz Kulis, ul. Modzewiowa 76, 42-520 Dąbrowa Górnicza, NIP PL6292291503
W razie sporów wynikających z umowy właściwości sądu określają stosowne przepisy.
Zakup w sklepie internetowym sklep.zipzpolska.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
Właściciel Sklepu zobowiązuje się do wykorzystania danych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep
Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 
 
Warunki rejestracji i logowanie
 
Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 
Składanie zamówień
Złożone zamówienie przez Klienta musi być potwierdzone mailowo (e-mail wysyłany automatycznie z podsumowaniem zamówienia) lub telefonicznie u pracownika sklepu.
Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane w ciągu 1-go dnia roboczego na adres e-mail podany przez Klienta.
Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.
Zamówienia można składać całą dobę. Jednakże zamówienia złożone po godzinie 13.00 oraz w soboty , niedziele lub święta , będą przyjmowane do realizacji w kolejnym dniu roboczym.
Klienci, którzy złożyli zamówienie i zostało ono potwierdzone mogą sprawdzać status swojego zamówienia poprzez wejście w menu „moje konto”.
Sklep sklep.zipzpolska.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru wybranego przez Klienta na 2 dni przed terminem realizacji zamówienia i o fakcie tym Klient zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek złożenia zamówienia przez osobę niebędącą Kupującym bądź przez osobę nie upoważnioną.
Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 
Warunki dostawy
Oferta aktualna jest tylko na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych dla towarów będących na stanie Magazynu Głównego pod warunkiem otrzymania potwierdzenia zapłaty w sytuacji przelewu na konto.
Jeżeli towar nie jest  dostępny na Magazynie Głównym, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od daty złożenia zamówienia, zawiadomić o tym kupującego. Strony wówczas ustalają indywidualny termin dostawy nie dłuższy niż okres 30 kolejnych dni lub, w razie stosownej decyzji Kupującego, Sprzedający zwraca Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
Zakupiony towar można odebrać w siedzibie sklepu w godzinach otwarcia.
 
Warunki płatności 
Na etapie zamawiania produktu Klient wybiera jeden z czterech sposobów płatności:
ZA POBRANIEM - czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę
PRZEDPŁATA NA KONTO - czyli klient wpłaca kwotę za towar na konto: F.H. Optimum  mBANK: 83 1140 2004 0000 3602 7554 5408
Zamówiony towar zostaje wysłany po odnotowaniu wpływu na konto wskazane powyżej.
Płatność za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych przelewy24.pl. (przelew, karta płatnicza)
Przy odbiorze osobistym płatność gotówką w siedzibie sklepu.
 
Prawo odstąpienia od umowy
Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktustosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres F.H. Optimum Mariusz Kulis ul. Modrzewiowa 76, 42-520 Dąbrowa Górnicza, adres email : zipz@zipzpolska.pl
Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: F.H. Optimum Mariusz Kulis, ul. Modrzewiowa 76 42-520 Dąbrowa Górnicza
Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia
Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Warunki gwarancji i reklamacje
Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania i użytkowania w naszym kraju. Towary handlowe objęte są gwarancją producenta.
Wszelkie naprawy gwarancyjne uwzględnia producent danego towaru na podstawie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W razie problemów z odnalezieniem punktu serwisowego prosimy o kontakt z Biurem Sklepu Internetowego.
Klient odbierając zamówiony towar jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń konsument ma prawo nie przyjąć towaru.
Nadawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie towaru tak aby nie uległ w transporcie uszkodzeniu.
Warunkiem przyjęcia towaru i zwrotu pieniędzy jest stan towaru. Zwracany towar musi być niezniszczony, kompletny i nie może nosić śladów użycia. Musi zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem załączonych akcesoriów. Z towarem należy zwrócić dowód zakupu, kartę gwarancyjną oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość.
W sytuacji, gdy dostarczony towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o szybki kontakt z działem sprzedaży sklep.zipzpolska.pl . Na własny koszt niezwłocznie wymienimy towar na inny pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania.

Postanowienia końcowe
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r . o ochronie danych osobowych ( Dz.U . nr 133 poz. 883 z późn . zm .) informujemy, że posiadane dane osobowe są objęte ochroną. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby F.H. Optimum do celów ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że klient ma prawo żądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie, bądź przesłane (z adresu e-mail, na którym jest założone konto) na adres e-mail:zipz@zipzpolska.pl. Każdemu klientowi przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych w celu ich poprawienia lub usunięcia.
Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.sklep.zipzpolska.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.sklep.zipzpolska.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
W zakresie spraw nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r . o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn . zm .).
Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.sklep.zipzpolska.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych.